Đăng ký tham dự Hội thảo trực tuyến "Kết nối và phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam".

Thumoi Hoithao DMST.png

Chuongtrinh Hoithao DMST.png

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​