BẢNG NIÊM YẾT ỦY THÁC TƯ PHÁP DÂN SỰ NĂM 2023

Theo đề nghị của Tòa án trong nước, ĐSQ Việt Nam tại Hà Lan đã Niêm yết và gửi hồ sơ ủy thác tới các đương sự có tên theo Danh sách dưới đây. Đề nghị các ông/bà liên quan liên hệ theo số điện thoại 0703648917 hoặc 0703644300 vào các buổi sáng trong ngày làm việc để biết thêm thông tin chi tiết.

1. NGUYỄN TRÀ MY, địa chỉ: Anthony Fokkerlaan 20-1, 2024 JD Haarlem, Hà Lan; vụ án: Ly hôn, nguyên đơn: Nguyễn Mạnh Hùng.

2. VÕ THỊ KIẾM, địa chỉ: Marmotberg, 4708 NG Roosendaal, Hà Lan; vụ án: Tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất, nguyên đơn: Vũ Hùng Minh.

3. TRẦN THỊ VÂN, địa chỉ: Pastoriedijk 210-3, 3195 HK Pernis, Rotterdam, hà Lan; vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nguyên đơn: Vũ Xuân Tạo​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​