Ngày 13/4/2017,theo nguồn tin từ Financieele Dagblad  cho biết  FrieslandCampina - công ty hợp tác xã sữa lớn nhất Hà lan cảnh báo  ngành sữa Hà lan phải thích nghi để duy trì vị thế. Công ty với 13,500 thành viên sẽ phải thực hiện các biện pháp đầy khó khăn trong suốt quá trình chuyển dịch hướng tới tương lai, công ty hợp tác xã này cho biết. Biện pháp này gồm việc đưa thêm gia súc ra đồng, chi tiêu nhiều hơn để đổi mới và đưa ra các giải pháp nhanh hơn về các vấn đề chất thải môi trường. Ngành sữa  với trị giá 11 tỷ Euro đang đối mặt với hạn mức sản suất sữa mới chỉ hai năm sau khi hạn ngạch sữa được xóa bỏ. Do vậy, sản xuất sữa đã tăng gần 25% lên 14,4 tỷ lít năm 2016. Điều này đã ảnh hưởng bất lợi cho giá sữa. Hơn nữa, người nông dân sản xuất sữa phải gắn với những quy định chặt chẽ mới của EU về quản lý phân thải. Khoảng 100.000 gia súc đã bị giết mổ và khoảng 60.000 phải giết để đảm bảo đàn gia súc quốc gia đáp ứng quy định về phân thải của EU. Cho đến thời điểm này, FrieslandCampina là hợp tác xã lớn nhất trong số 13 hợp tác xã ở Hà lan nhưng dự báo các thành viên sẽ giảm từ 13.500 xuống còn 10.000 vào năm 2020. Ông Roelof Joosten, chủ tịch của FrieslandCampina cho biết các trang trại sẽ trở nên lớn hơn và cỡ các đàn gia súc sẽ trung bình khoảng 120 con bò thay thế con số 95 như hiện nay. Ngành sưã tạo công văn việc làm cho khoảng 45.000 lao động trực tiếp và đóng góp doanh thu hàng năm là 4 tỷ Euro cho thặng dư thương mại của Hà lan.

Dutchnews, ngày 14/4/2017

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​