Theo tin ngày 3/4/2017  trên tạp chí The Financieele Dagblad,  hơn 84% các nhà xuất khẩu Hà lan lo ngại sư gia tăng chế độ bảo hộ trên toàn cầu sẽ cản trở kinh doanh. Gần 6,000 nhà xuất khẩu đã được khảo sát ý kiến về kỳ vọng của họ trong năm  2017 đối với khuynh hướng hàng năm trong báo cáo xuất khẩu của công ty bảo hiểm tín dụng credit insurer Atradius và nhóm lobby ngành Evofenedex.

Hơn 80% các nhà xuất khẩu cảm thấy chế độ bảo hộ sẽ tiếp tục mở rộng trong khi 57% cho rằng các nhà sản xuất trong vùng nên được bảo hộ  chống lại cạnh tranh nước ngoài qua việc giới hạn nhập khẩu và có chính sách trợ cấp xuất khẩu. Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cuộc đàm phán Brexit được xem như là những mối đe dọa lớn nhất đối với xuất khẩu của Hà lan. Các công ty sản xuất hàng tiêu dùng hoặc liên quan đến xuất khẩu hàng nông sản hoặc  thủy sản có nhiều vấn đề đáng lo nhất, các quy định, quan liêu, hạn chế thương mại và thuế nhập khẩu được xem như  các vấn đề chính. Đa số các nhà xuất khẩu ủng hộ  CETA, Hiệp ước thương mại tự do với Canada và cho rằng Hiệp ước này nên được đóng vai trò như một hình mẫu cho các hiệp ước trong tương lai. Họ cũng cho rằng mối quan hệ tốt hơn giữa các nước cũng sẽ hỗ trợ nhiều. (Nguồn: Dutch News)

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​