Ngày 23/3/2017, Giám đốc điều hành của tổ chức  hỗ trợ phát triển nông dân và hợp tác xã Hà lan (Agriterra),  ông Kees Blokland đã ký thỏa thuận với Liên minh Hợp tác Việt nam (VCA)về kế hoạch tổng thể hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Việt nam. Lễ ký được thực hiện bên lề hội nghị khu vực về an ninh lương lương thực do chính phủ Việt nam và Hà lan đồng tổ chức, với sự chứng kiến của Bộ trưởng NN&PTNT Việt nam Nguyễn Xuân Cường và Thứ trưởng Nông nghiệp Hà lan Marjolijn Sonnema. Hiện tại Liên minh Hợp tác Việt nam có 15000 hợp tác xã trên cả nước là thành viên.

Theo kế hoạch phát triển này, Liên minh Hợp tác Việt nam sẽ đóng vai trò chủ đạo trong 5 năm tới công cuộc cải cách các hợp tác xã tại Việt nam từ mô hình truyền thống do nhà nước dẫn dắt sang mô hình  hợp tác xã kinh doanh, người nông dân tự nguyện tham, với vai trò chủ đạo, tự mình đầu tư và hưởng lợi từ hợp tác xã của mình. Hà lan là nước đi đầu thế giới về sản xuất nông nghiệp và phát triển hợp tác xã sẽ đóng vai trò hình mẫu cho những phát triển này đã đạt được trên thực tế và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho Việt nam thông qua tổ chức Agriterra.

Cùng với sự ra đời của luật hợp tác xã từ năm 2012, các hợp tác xã tại Việt nam mong đợi được áp dụng  khoa học, công nghệ hiện đại, tiếp cận thị trường tốt hơn và mở rộng quy mô ngày càng lớn. Tuy nhiên trên thực tế, các mục tiêu này hầu như chưa đạt được và  Agriterra đã nhận thấy các khó khăn và triển vọng cũng như cam kết giúp lĩnh vực này của Việt nam phát triển.

Trong thời gian tới, quan hệ đối tác theo thỏa thuận sẽ được thể chế hóa, các cơ quan chính phủ Việt nam, các công ty trong và ngoài nước, các tổ chức tài chính và các cơ quan hỗ trợ khác sẽ tham gia trong 7 lĩnh vực của kế hoạch tổng thể này. Agriterra cùng với Liên minh Hợp tác Việt nam sẽ khởi đầu sự hợp tác trên cùng 4 vùng của đất nước thông qua các chương trình làm việc với các hợp tác xã sáng tạo, mở rộng quy mô ngay lập tức sau khi đạt được những thành công bước đầu, tiến tới mở rộng trên pham vi cả nước.

(nguồn: Đại sứ quán Việt nam tại Hà lan trích từ bản tin của Agriterra)

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​