Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan dự Lễ ký Thỏa thuận lập Văn phòng Tòa Trọng tài Thường trực tại Hà Nội


PCA final.jpg

 

       Ngày 27/10/2021, Đại sứ Phạm Việt Anh đã tham dự và chứng kiến Lễ ký kết (trực tuyến) Nghị định thư lập Văn phòng Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại Hà Nội giữa Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu, đại diện cho Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ông Hugo Sibles, Tổng thư ký PCA. Đây là Văn phòng thứ tư của PCA ở bên ngoài trụ sở chính ở La Hay (Trước đó, PCA đã lập Văn phòng tại Argentina, Singapore và Mauritius).

       PCA là tổ chức liên chính phủ với 122 thành viên, có chức năng giải quyết các tranh chấp liên quan đến các quốc gia, thực thể Nhà nước, tổ chức quốc tế và các cá nhân bằng các phán quyết trọng tài và các biện pháp hòa bình khác. PCA được thành lập theo Công ước về giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình năm 1899 (Công ước 1899) và Công ước về giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình năm 1907 (Công ước 1907).

       Ngày 27/2/2012, Việt Nam ký kết tham gia Công ước nêu trên và hiện nay đang có 4 đại diện trong Hội đồng Trọng tài. Việt Nam và PCA  liên tục tăng cường  hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động pháp lý và hợp tác đào tạo nâng cao năng lực. Năm 2020, PCA đã xuất bản cuốn sách "Hướng dẫn quy tắc trọng tài PCA" bằng tiếng Việt nhằm  hỗ trợ cho công việc của các luật sư và chuyên gia, học giả Việt Nam.

       Việc thành lập văn phòng PCA tại Hà Nội là một bước tiến lớn trong quan hệ giữa Việt Nam và PCA, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc ủng hộ chủ nghĩa đa phương, nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế và giúp mở rộng các hỗ trợ pháp lý của PCA cho Việt Nam và cả khu vực. Văn phòng PCA tại Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện về bộ máy để hoạt động trong một vài tháng tới.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​