Trên cơ sở Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 3/8/2022, nhằm tuyên truyền sâu rộng, thúc đẩy các hoạt động hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN, nâng cao nhận thức về văn hóa và ngôn ngữ dân tộc, tôn vinh vẻ đẹp của tiếng Việt, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

 

Nguồn: Báo Thế giới và Việt Nam
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​