Năm 2017, hơn 350 công ty nước ngoài đã đầu tư vào Hà lan, tạo 12,500 việc làm, Bộ Kinh tế cho biết. Tổng vốn đầu tư năm 2017 nhiều hơn năm 2015 và 2016 nhưng tạo ít việc làm hơn. Mỹ là nước chiếm tỷ lệ đầu tư lớn nhất  vào Hà lan, tạo 2.500 việc làm. Trong số những nhà đầu tư lớn năm 2017 là Netflix and chemicals group Merck. Do Brexit, nhiều công ty đang dịch chuyển vào thị trường Hà lan, tính đến nay có có 18 công ty tạo 483 việc làm, chưa kể 900 việc làm sẽ chuyển đến Amsterdam khi Cơ quan dược Châu Âu dời từ Anh sang vào năm 2019.

Bộ trưởng kinh tế Hà lan cho biết " sự có mặt của đầu tư nước ngoài rất quan trọng cho Hà lan,  khi mà gần 1,4 triệu người Hà lan có việc làm nhờ những công ty này dù trực tiếp hay gián tiếp. Trong khi đó Amsterdam là thành phố được ưa chuộng có thể bị ảnh hưởng do thiếu văn phòng cho thuê và phòng thí nghiệm cũng như giá nhà ở đắt đỏ. Năm 2017, 143 hãng đầu tư đã chuyển đến thủ đô Hà lan và các cơ quan xung quanh của nó, tạo ra 2.700 việc làm.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​