unnamed.png

Theo báo cáo ngày 21/4/2017 của Cơ quan thống kê quốc gia , số các công ty hoạt động trong ngành củ giống hoa của Hà lan đã giảm 40% xuống còn 1,600 kể từ năm 2000. Cùng thời gian này, cỡ trung bình của trang trại giống đã tăng gấp đôi lên 16 ha. Những cánh đồng củ hoa giống đã tăng diện tích 16% lên tổng diện tích hơn 20.000 ha kể từ năm 2000. Riêng giai đoạn hai năm 2015 và 2016, tổng diện tích đã tăng  khoảng 5% . Phần lớn lượng tăng này tập trung vào những cánh đồng củ giống hoa tuilip, tăng hơn 36% so với năm 2000 và chiếm hơn nửa diện tích trồng củ hoa giống của Hà lan. Mức tăng trưởng thấp hơn là hoa Lilies (+ 30%) và Lan dạ hương (+20%) trong khi diện tích đất trồng  lay ơn giảm khoảng  43%. Hầu hết củ giống trồng ở vùng đất cát ở phía bắc Hà lan nhưng một số khu vực khác như Drenthe, Flevoland và Overrijssel cũng đang phấn đấu để bắt kịp vùng này. Hàng năm, Hà lan xuất khẩu khoảng hai triệu củ giống hoa . (Nguồn Dutch News ngày 21/4/2017)

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​