EMBASSY CLOSURE
FOR NEW YEAR'S ​HOLIDAYS

  The Embassy of Viet Nam in the Netherlands informs that the Embassy
  will be closed on the followings days:
  - 01st - 03rd January 2022 (New Year's holidays).
  ​- 29th January - 06th February 2022 (Lunar Year's holidays).

-------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO

  ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:
  NHÂN DỊP NĂM MỚI 2022 (DƯƠNG LỊCH, ÂM LỊCH), ĐẠI SỨ QUÁN
  SẼ ĐÓNG CỦA VÀO CÁC NGÀY SAU:
  - TỪ 01 - 03/01/2022 (NĂM MỚI DƯƠNG LỊCH)
  - TỪ 29/01 - 06/02/2022 (NĂM MỚI ÂM LỊCH)
  XIN CẢM ƠN SỰ CHÚ Ý VÀ THÔNG CẢM CỦA QUÝ VỊ!​​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​