1.PNG

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

--------------

 

Để tích cực thực hiện Nghị quyết số 36 NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với Người Việt Nam ở nước ngoài và Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội. Tại dự thảo Luật Đất đai lần này, căn cứ định hướng của Bộ Chính trị tại Kết luận số 12-KL/TW,Bộ Ngoại giao đã kiến nghị Ban soạn thảo xem xét đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của Người Việt Nam định cư ở nước ngoài về việc được mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế đối với quyền sử dụng đất ở ngoài dự án phát triển nhà ở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Người Việt Nam ở nước ngoài về nước đầu tư, sản xuất, kinh doanh cũng như giúp tháo gỡ các vướng mắc trong thừa kế bất động sản đối với Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan xin thông báo và cung cấp đường link của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để bà con ta nghiên cứu, đóng góp những ý kiến xác đáng hoàn thiện dự thảo.

http://duthaoonline.quochoi.vn/Pages/dsduthao/chitietduthao.aspx?id=7415#toanvanduthao

Cách thức: Đóng góp ý kiến trực tiếp bằng cách bấm vào biểu tượng Gửi góp ý (sẽ xuất hiện khi để con trỏ chuột vào tiêu đề tên điều khoản trong dự luật), điền đầy đủ các mục thông tin theo yêu cầu kèm ý kiến đóng góp của mình, kết thúc bằng việc nhấn nút "Gửi ý kiến").

Ngày kết thúc tiếp nhận ý kiến đóng góp cho dự thảo: 25/09/2022.

Đây là lĩnh vực luật liên quan mật thiết đến quyền lợi của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và sở hữu tài sản ở trong nước và luôn được bà con hết sức quan tâm.

Trân trọng!


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​