​​

THÔNG TIN

VỀ KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP KHÓA XV

--------------

 

 

       Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam nhằm lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn, quy trình ứng cử của công dân đã được thể hiện trong Hiến pháp 2013, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, Luật Tổ chức Quốc hội 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác.

       Qua việc thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn, quy định đó, ngày 23/5/2021, kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp với hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu tại gần 85.000 khu vực bầu cử. Quá trình tổ chức bầu cử đã được các đơn vị, địa phương thực hiện suôn sẻ, minh bạch, đúng luật, bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân; đồng thời thực hiện nghiêm ngặt công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo vệ sửc khoẻ cho người dân và lực lượng tổ chức bầu cử.

       1. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dâncác cấp nhiệm kỳ 2021-2026:

 Ngày 10/6, tại Phiên họp thứ 7 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, với 100% thành viên có mặt, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã biểu quyết thông qua biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

 Theo danh sách trúng cử, có 499 người trúng cử Quốc hội khóa XV, trongđó 194 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, 301 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu; 4 đại biểu tự ứng cử trúng cử. Báo cáo của các địa phương cho biết trong cuộc bầu cử ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét xác nhận tư cách người trúng cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách đối với 01 trường hợp tại đơn vị bầu cử số 01 thuộc tỉnh Bình Dương vì không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

 Về cơ cấu kết hợp, có 151 đại biểu là phụ nữ (30,26% trong tổng số người trúng cử); 89 đại biểu là người dân tộc thiểu số (17,84%); 47 đại biểu trẻ dưới 40 tuổi (9,42%); 14 đại biểu là người ngoài Đảng; 203 đại biểu khóa XIV tái cử hoặc đã từng là đại biểu Quốc hội các khóa trước (40,68%); 296 đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội (59,32%); 392 đại biểu có trình độ trên đại học (78,55%

).

 Báo cáo của các địa phương cũng nêu rõ Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh bầu được 3.721 đại biểu. Trong đó, 1.079 đại biểu là phụ nữ (29%); 610 đại biểu là người dân tộc thiểu số (16,39%); 510 đại biểu trẻ dưới 40 tuổi (13,71%); 1.566 đại biểu tái cử (42,09%); 206 đại biểu là người ngoài Đảng; 2 đại biểu tự ứng cử. 58,32% đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh có trình độ trên đại học, 39,69% đại biểu có trình độ đại học, 1,99% trình độ dưới đại học. Hội đồng Nhân dân cấp huyện bầu được 22.549 đại biểu. Trong đó, 6.557 đại biểu là phụ nữ (29,08%); 4.117 đại biểu là người dân tộc thiểu số (18,26%); 5.010 đại biểu trẻ dưới 40 tuổi (22,22%); 10.613 đại biểu tái cử (47,07%); 1.105 đại biểu là người ngoài Đảng; 08 đại biểu tự ứng cử. 28,33% đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện có trình độ trên đại học, 66,26% đại biểu có trình độ đại học và 4,39% trình độ dưới đại học. Hôi đồng Nhân dân cấp xã bầu được 239.752 đại biểu. Trong đó, 69.474 đại biểu là phụ nữ (28,98%); 49.237 đại biểu là người dân tộc thiểu số (20,54%); 88.190 đại biểu trẻ dưới 40 tuổi (36,78%); 129.551 đại biểu tái cử (54,04%); 28.839 đại biểu là người ngoài Đảng; 74 đại biểu tự ứng cử. 2,73% đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã có trình độ trên đại học, 51,7% có trình độ đại học và 42,82% dưới đại học.

       Đánh giá về công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 được tổ chức vào ngày 23/5 vừa qua đã thành công rất tốt đẹp, được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn tuyệt đối. Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã triển khai công tác bầu cử nghiêm túc, bài bản, trách nhiệm, linh hoạt, kịp thời, sáng tạo, theo đúng quy định của pháp luật.

       Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho biết theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, ủy ban Bầu cử các cấp tiếp tục tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo về kết quả bầu cử và phải giải quyết trong vòng 30 ngày để có cơ sở trước khi công bố, xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội trúng cử.

       Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ họp phiên thứ 8 dự kiến vào ngày 12/7 tới để xem xét kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có); đồng thời xem xét thông qua nghị quyết về xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV, làm thủ tục cấp thẻ đại biểu Quốc hội và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất (dự kiến khai mạc ngày 20/7).

       2. Một số nét dư luận báo chí nước ngoài về cuộc bầu cử:

       Trước bầu cử, báo chí nước ngoài đã có một số tin, bài đánh giá về bối cảnh tổ chức bầu cử cũng như đánh giá công tác chuẩn bị của Việt Nam, đối với sự kiện chính trị quan trọng này. Eurasia Review cho rằng quá trình phát triển của Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, đối ngoại, an ninh, quốc phòng là "đáng ghi nhận" và việc chuẩn bị bầu cử là sự "mở rộng hơn nữa nguyện vọng của người dân nhằm thúc đẩy tiến trình phát triển". Trong khi đó, một số báo chí Nhật Bản và Đức ghi nhận những năm gần đây, Quốc hội Việt Nam "đã có các cuộc thảo luận tích cực và thực chất", đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

       Về dư luận chính giới nước ngoài tại Việt Nam về cuộc bầu cử, Đại sứ các nước Trung Quốc, Lào, Israel tại Việt Nam khẳng định tầm quan trọng của cuộc bầu cử và đánh giá cao công tác tổ chức; nhận xét các cấp chính quyền đã "chủ động tham gia" tổ chức bầu cử, bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công bầu cử, chọn ra những đại diện xứng đáng.

       Báo chí Việt ngữ quan tâm vấn đề ứng cử và tự ứng cử, đưa tin Quốc hội dành 25- 50 ghế cho ứng viên tự do, coi đây là việc Đảng đã chấp nhận những người có "ý kiến khác" và "bầu cử có tiến bộ thực chất".

       Trong và sau ngày bầu cử, một số báo chí nước ngoài trích dẫn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kêu gọi người dân đi bầu cử để bầu ra các đại biểu uy tín và xứng đáng cho tiếng nói của cử tri; cho biết số lượng ứng viên độc lập tham gia bầu chọn lần này cao hơn và điều này sẽ tạo ra tiền lệ tốt. Về bối cảnh của sự kiện bầu cử, báo chí nước ngoài tỏ quan tâm đến đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng, nhận định đây là một "thách thức lớn" đối với ban lãnh đạo mới của Việt Nam. Báo chí nước ngoài ghi nhận các điểm bầu cử đã đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch (yêu cầu cử tri đeo khẩu trang, xếp hàng đo thân nhiệt và "loa tại điểm bầu cử liên tục yêu cầu cử tri giữ khoảng cách"...). BBC dẫn chứng cử tri tại quận Long Biên, Hà Nội "đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt và phát khẩu trang, sát khuẩn miễn phí; Sputnik ghi nhận cử tri ở các khu vực cách ly được tạo điều kiện bỏ phiếu sớm...

       Báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam đưa nhiều tin và hình ảnh phản ánh không khí bầu cử; cho biết hơn 69 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu để bầu ra 500 đại biểu Quốchội từ 868 ứng cử viên và thành viên Ủy ban Nhân dân các cấp, tại các tỉnh thành và các quận trên cả nước. Dư luận báo chí nước ngoài nhìn chung nhận xét trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang lan nhanh, cuộc bầu cử "sôi nổi hơn khóa trước", có "nhiều tín hiệu tích cực" khi thông tin cử tri được đăng tải rộng rãi trên mạng, "minh bạch, đề cao quyền của người dân", nhận xét tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu được cho là cao và có nhiều cử tri trẻ đi bầu cử hơn. Đáng chú ý, Eurasia Review khẳng định cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam, được "tổ chức rất chuyên nghiệp", "không chút hỗn loạn".

       Sau khi công bố kết quả bầu cử, ngày 10/6, một số báo chí nước ngoài đưa tin Quốc hội công bố 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; trích phát biểu của Chánh Văn phòng Văn phòng Quốc hội cho biết các mục tiêu về số lượng đại biểu trẻ, thiểu số và tái cử đều đã đạt hoặc vượt mong muốn, đặc biệt số đại biểu nữ chiếm tới 30%, cao nhất kể từ năm 1976./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​