ảnh.png
ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
           TẠI HÀ LAN

The Hague, ngày 20 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO
------

         Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan trân trọng thông báo:
       ​Nhằm đáp ứng tình cảm, nguyện vọng dạy và học Tiếng Việt của bà con kiều bào, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức khóa tập huấn "Giảng dạy Tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2021".
       Thông tin cụ thể về khóa tập huấn cho khu vực châu Âu (01 lớp) như sau:
       ​- Đối tượng tham gia: Giáo viên không chuyên, tình nguyện viên (biết nói, đọc và viết Tiếng Việt thành thạo), đang hoặc có kế hoạch dạy Tiếng Việt cho kiều bào và con em kiều bào; chưa tham dự khóa tập huấn các năm trước đây.
       ​- Nội dung: Tập huấn phương pháp dạy Tiếng Việt trên cơ sở giáo trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp, lồng ghép các nội dung về lịch sử, truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc, giới thiệu đất nước, con người Việt Nam cũng như công cuộc đổi mới toàn diện trong nước gắn liền với sự phát triển của Tiếng Việt hiện đại.
       - Thời gian: Dự kiến từ ngày 30/10 đến ngày 05/12/2021.
       - Hình thức: Trực tuyến.
       - Số lượng học viên: 25 - 30 người.
       ​- Chi phí: Ban Tổ chức đài thọ chi phí giảng dạy, tài liệu phục vụ lớp tập huấn.
       ​Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan kính đề nghị bà con cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan thông tin và giới thiệu các ứng cử viên phù hợp.
       ​Thông tin về ứng cử viên (họ và tên; địa chỉ; điện thoại; email…) xin gửi về hòm thư congdongvnhl@gmail.com.

       Trân trọng./. 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​