THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học Tiếng Việt trực tuyến

------

 

Để góp phần thực hiện hiệu quả Đề án "Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài" (ngày 08/9 hàng năm), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã phối hợp cho ra mắt kênh "Giảng dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài" theo hình thức trực tuyến.

Kênh "Giảng dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài" sẽ bắt đầu tiến hành việc giảng dạy tiếng Việt cho kiều bào từ ngày 15/10/2022. Theo đó, khung thời gian dành cho kiều bào khu vực châu Âu dự kiến từ 16h00 - 18h00 (các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần).

Hệ thống ngữ liệu dạy tiếng Việt sẽ được số hóa và đưa lên kênh bao gồm: Tài liệu học tiếng Việt theo khung năng lực 6 bậc, hệ thống tài liệu hướng dẫn phương pháp và nội dung dạy tiếng cho phụ huynh, giáo viên, hệ thống ngữ liệu học thuật (Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa học kĩ thuật và Công nghệ, các loại hình văn hóa nghệ thuật,...) và hệ thống các Bộ sổ tay chuyên dụng (Giao tiếp thông dụng, Thương mại, Ẩm thực, Du lịch...), tài liệu nghiên cứu chỉnh ngữ âm và hệ thống bộ đề luyện thi tiếng Việt theo khung năng lực 6 bậc ..., Nguồn học liệu này sẽ được chọn lọc số hóa theo nguyên tắc dễ sử dụng, có tính phổ biến và thiết thực.

Trong Quý IV/2022, kênh sẽ triển khai giảng dạy tiếng Việt miễn phí cho các học viên thuộc trình độ sơ cấp (Bậc A1, A2 theo khung năng lực tiếng Việt).

Rất mong bà con có nhu cầu vào địa chỉ website sau đây để đăng ký:

https://hoctiengviet.edu.vn/

Lưu ý: Học viên có nhu cầu học phải mở tài khoản học tập mới theo hướng dẫn của website nêu trên. Những lần đăng nhập sau chỉ cần nhập tên tài khoản và mật khẩu.

Trân trọng./.


1.PNG 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​