Xin chúc mừng Interceptor 003 của The Ocean Clean up đi vào hoạt động thử nghiệm tại Cần Thơ.

 Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan nhận được tin từ ông Rutger de Witt Wijnen, Điều phối viên của Tổ chức The Ocean Clean up thông báo Máy thu gom rác Interceptor 003 đã chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm, thu gom nhựa tại Cần Thơ từ ngày 10/12/2021 sau một thời gian gián đoạn vì dịch Covid-19.

Thông qua Đại sứ quán, Đại diện dự án cũng bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của nhiều cơ quan chức năng Việt Nam, bao gồm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Ủy ban Nhân dân Cần Thơ đã hết sức hỗ trợ và tạo điều kiện để dự án được thực hiện.

 Dự kiến, giai đoạn thử nghiệm sẽ kéo dài 9 tháng và đi hoạt động chính thức nếu kết quả thành công. Đây là một minh chứng rõ nét cho hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan trong lĩnh vực phát triển bền vững và chống biến đổi khí hậu.

 Cảm ơn những người bạn Hà Lan.

 Cảm ơn tổ chức The Ocean Clean up.

 GO! Interceptor 003 GO!

image001.jpg

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​