​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

Các hiệp định khung hợp tác song phương đã ký:

+ Hiệp định hợp tác hàng không (10/1993).

+ Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (3/1994).

+ Thoả thuận hồi hương người tị nạn Việt Nam từ Tiệp Khắc chạy sang Hà Lan (6/1994).

+ Hiệp định khung về Hợp tác Phát triển (2000).

+ Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần và Bản Thoả thuận về hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật (1/1995).

+ Hiệp định khung về Hợp tác Phát triển (ký ngày 24/10/2000, có hiệu lực từ tháng 7/2001).

(Tháng 02/20​09)

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​