​​​​​​​

Thông tin liên hệ

Đại sứ quánLiên hệJavastraat 1-1, 2585AA, The Hague
The Netherlands

              

Điện thoại:        +31 (0) 70 364 8917

Fax:                   +31 (0) 70 364 8656

Email: ​               thehague@vietembassy.nl; 

                           vnembassy.nl@gmail.com;

                              ​vnembassy.nl@mofa.gov.vn

Website: https://vnembassy-thehague.mofa.gov.vn

Bảo hộ công dân:+ 31 644471989​​

Bộ phận thương vụLiên hệ

Laan van Nieuw Oost-Indie 261, 2593 BR The Hague
​Tel:  +31 (0)70 381 5594

E-mail: nl@moit.gov.vn​

 


Giờ làm việc

Đại sứ quán
Thứ Hai  ~ Thứ Sáu: 08:30 ~ 12:00, 13:30 ~ 17:00
Các vấn đề lãnh sự (Thị thực, hộ chiếu, hợp pháp hóa,...)
Thứ Hai và Thứ Tư: từ 09:00 đến 12:00 và từ 14.00 đến 16.30

 


Bản đồ

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​