​​ 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HÀ LAN

 

Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Hà Lan

Địa chỉ:  Javastraat 1, 2585 AA The Hague, the Netherlands

Điện thoại: +31 (0) 70 364 8917

Fax: +31 (0) 70 364 8656

Email: thehague@vietembassy.nl; vnembassy.nl@gmail.com; vnembassy.nl@mofa.gov.vn

Website: https://vnembassy-thehague.mofa.gov.vn


BỘ PHẬN CHỨC NĂNG VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ
 
 
Bộ phận lãnh sự
Email: consul.vnnl@gmail.com 
Điện thoại: +31 (0) 70 364 8917
 
Bộ phận chính trị, lễ tân, đối ngoại
Điện thoại: +31 (0) 70 364 4300
 
Bộ phận bảo hộ công dân và công tác cộng đồng
Điện thoại: +31 (0) ​6 44471989
 
Bộ phận thương vụ
Địa chỉ: Laan van Niew Oost-Indie 261, 2593 BR The Hague, The Netherlands
Email: nl@moit.gov.vn
Điện thoại: +31 (0)70 381 5594​

​ ​​
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​