​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại  Vương quốc Hà Lan

​ 


Thông tin cá nhân


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​